Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin cá nhân

Vietsea Event & Team Building hiểu rằng, tài khoản cá nhân của Bạn hoàn toàn mang tính chất riêng tư và cần được tôn trọng do đó Vietsea Event & Team Building cam kết bảo mật thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin với bất kỳ bên thứ 3 nào nếu như chưa có sự cho phép của Bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân

Vietsea Event & Team Building sử dụng những thông tin mà Bạn cung cấp vào mục đích:

  • Chăm sóc khách hàng.
  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm/ dịch vụ.
  • Thông báo các thông tin mới đến Bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

  • Khi Vietsea Event & Team Building nghi ngờ hoặc nhận thấy có sự gian lận gây tổn hại đến hệ thống, Vietsea Event & Team Building có quyền cung cấp các thông tin của Bạn để điều tra.
  • Trường hợp có tranh chấp với bên thứ 3, Vietsea Event & Team Building có trách nhiệm thông báo với Bạn và phối hợp với các bên có liên quan để giải quyết.
  • Khi Vietsea Event & Team Building nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.