Ngày Hội Gia Đình Honda 2017

Ngày hội gia đình là một trong những sự kiện thường niên do công ty Honda tổ chức. Hoạt động này có sự tham gia của ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên công ty cùng gia đình của họ. Dưới đây là những hình ảnh trong ngày hội gia đình Honda 2017: