Tập thể Công ty Delta tham gia teambuilding “We Are One”

Chương trình team building của công ty Delta là một hoạt động ngoại khóa thường niên mà đơn vị tổ chức. Thông qua chương trình, ban lãnh đạo mong muốn các thành viên kết nối, gắn bó và sẻ chia với nhau nhiều hơn nữa.