Video Team Building FLC Group – Kết nối để thành công

Để kỉ niệm 15 năm thành lập FLC Group, lãnh đạo công ty đã cùng với Vietsea Event & Team building tổ chức chương trình team building với chủ đề”kết nối để thành công”.