Team Building công ty Hamaden Việt Nam – Together- we are stronger

Chương trình Team building của công ty Hamaden Việt nam là một trong những chương trình sự kiện quy mô nhất tính đến thời điểm này mà Vietsea tổ chức. Số thành viên tham gia chương trình lên đến 2500 người.