Team building Mobifone 2012

Team building Mobifone 2012 là trong những chương trình ấn tượng mà Vietsea đã tổ chức. Các thành viên đã thực sự có một ngày vui cùng nhau khi tham gia vào sự kiện ý nghĩa này.