Team Building Techcombank Vùng 7 – Side by Side

Chương trình  Team Building Techcombank Vùng 7 – Side by Side là chương trình do Vietsea.asia tổ chức. Chủ đề của chương trình lần này mang tên “tìm về nguồn cội”.