Video Team Building VNPT 2017 “Vững Bước Thành Công”

Teambuilding “Vững Bước Thành Công” – VNPT 2017 Ban khách hàng cá nhân là một trong chuỗi sự kiện mà Vietsea tổ chức thành công trong năm 2017.