VIDEO KHÁNH THÀNH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 4- NHÀ MÁY NESTLE BÔNG SEN HƯNG YÊN

Sáng ngày 8/8 tại nhà máy Nestle Bông Sen Hưng Yên đã diễn ra Lễ khánh thành dây chuyền sản xuất 4  chính thức được diễn ra, góp phần thúc đẩy năng suất và chất lượng sản xuất, mở rộng quy mô về chất lượng và số lượng sản phẩm, góp phần đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn, Ban giám đốc nhà máy Nestle Bông Sen cùng toàn thể cán bộ nhân viên tham dự sự kiện có ý nghĩa này. Sự kiện khánh thành dây chuyền sản xuất 4 là một bước ngoặt làm tiền đề để các dây chuyền sản xuất tiếp theo ra đời.

Vietsea hi vọng rằng Nestle Bông Sen tiếp tục đồng hành cùng Vietsea trong nhiều sự kiện khánh thành và ra mắt dây chuyền hơn nữa, góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng của Tập đoàn. Chúc mừng sự ra mắt của dây chuyền sản xuất 4- chúc mừng thành công của nhà máy Nestle Bông Sen.

Hẹn gặp lại Nestle trong các sự kiện khánh thành tiếp theo!