Video Team building Techcombank R4 – Thử thách cực đại

Techcombank R4 – Thử thách cực đại là một trong những chương trình Team building được Vietsea tổ chức. Cùng xem video để cảm nhận nhé