Vietsea tổ chức chương trình SSC teambuilding tại FLC Thanh Hóa

Chương trình teambuilding của SSC đã được diễn ra trong bầu không khí vui tươi và năng động tại FLC Thanh Hóa. Đơn vị tổ chức chương trình là Vietsea teambuilding.