Chương trình team building “vượt sóng xươn xa”- SunHouse

Chương trình teambuiding mang chủ đề “Vượt sóng vươn xa” của SunHouse vừa được Vietsea.asia tổ chức thành công. Địa điểm tổ chức lần này là bãi biển Hải Tiến- Thanh Hóa.