[Flycam] Sinh nhật Techcombank 22 năm

Sinh nhật tròn 22 năm ra đời và hoạt động là một dấu mốc vô cùng quan trọng của Techcombank. Từ những khó khăn ban đầu, tập thể doanh nghiệp đã không ngừng cố gắng để đưa”con thuyền” Techcombank đạt được những thành tựu như hiện tại.