Team Building Ohui 2016 – NMS – Tôi Tài Giỏi

Chương trình teambuilding mang tên “tôi tài giỏi” đã mang lại cho các thành viên của OHUI những kỉ niệm đẹp. Vietsea là vinh dự là đơn vị tổ chức cho hoạt động đặc biệt này.