Teambuilding “Bứt phá mọi giới hạn”- Manulife Funday 2016

Teambuilding “Bứt phá mọi giới hạn”- Manulife Funday 2016

Chương trình teambuilding mang tên “bứt phá mọi giới hạn” của công ty Manulife Funday đã diễn ra rất thành công. Tham gia hoạt đông có ban lãnh đạo, trưởng bộ phận bán hàng cùng các đại lí đã cộng tác với công ty trong suốt thời gian qua.